18jul

ALV: Algemene Leden Vergadering Vrienden Van De Bakkerij

Tijd voor de jaarlijkse ALV voor leden van De Bakkerij! Als je lid bent heb je mail gehad! Wel lid, geen mail? Mail dan even naar info@vriendenvandebakkerij.nl !

Deel dit op: