19okt

Ledenavond CALorie: Routekaart voor een duurzaam Castricum

downloadOp donderdagavond 19 oktober is er een ledenraadpleging over hoe de verduurzaming in Castricum te versnellen door Energiecoöperatie CALorie in De Bakkerij.

Of zoals ze het zelf zeggen: Routekaart met ons plan van aanpak tot 2020 en scenario’s naar 2030.

“De voorbije jaren hebben we al flink de trom geroerd en een groot aantal acties georganiseerd. In de ledenvergadering van 16 mei is opgeroepen nieuwe plannen te maken omdat het huidige tempo van verduurzamen bij lange na niet volstaat om in 2030 in Castricum energieneutraal te zijn. Het blijft ons doel en inmiddels heeft ook ons college 2030 benoemd! Maar dan is er meer nodig dan isoleren en zonnepanelen plaatsen, veel meer! Wat is nodig, hoe te versnellen? Daarvoor is vanuit het bestuur samen met de coördinatoren een plan van aanpak geformuleerd en een programma opgesteld wat te doen. Dit is uitgewerkt in een Routekaart. Een Routekaart naar een duurzaam Castricum, zelfvoorzienend in energie.

Aller hulp is nodig. Daarom nu deze ledenraadpleging waarin wij de Routekaart met jullie willen bespreken: kom langs en noteer alvast 19 oktober.”

Aanvang 20:00 uur
Open 19:30 uur

Deel dit op: