17mei

Algemene Ledenvergadering

De volgende ALV van De Bakkerij vind plaats op woensdag 17 mei om 20:00. Bij deze vergadering staan het verkiezen van nieuwe bestuursleden en het goedkeuren van de jaarstukken centraal.

Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat we minimaal één aanmelding hebben voor een nieuw bestuurslid aangezien we statutair verplicht zijn om minstens vijf bestuursleden te hebben.

Daarnaast hopen we dat er bij deze vergadering veel leden aanwezig zijn om de verkiezingen en de goedkeuring van de jaarstukken extra kracht bij te zetten.

Voor de volledigheid hierbij de agenda:
– Verkiezing nieuwe bestuursleden
– Goedkeuren notulen vorige ALV
– Goedkeuren financieel jaarverslag
– Goedkeuren secretarieel jaarverslag
– Update huidige situatie
– Rondvraag

Bij interesse in de jaarstukken (secretarieel jaarverslag, financieel jaarverslag, notulen vorige vergo) mail naar info@vriendenvandebakkerij.nl.

Nog geen lid, maar wil je wel komen? Lid worden kan aan de deur!

Hopelijk tot 17 mei!

Deel dit op: