04okt

Algemene Ledenvergadering

Het wordt weer tijd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV)! Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2013. Alle leden van de Vereniging Vrienden van de Bakkerij zijn die dag vanaf 19.45 uur welkom in de Bakkerij. De vergadering zal om 20.00 uur van start gaan.

Voor deze ALV is de volgende agenda opgesteld:
– Opening
– Beleidsplan
– Procedure rond voordracht bestuurslid Meergranen
– Verkiezing bestuursleden
– Aanstelling kascommissie
– Rondvraag

Om deze ALV bij te wonen moet je wel lid zijn van de vereniging. Mochten er geïnteresseerden zijn die de vergadering bij willen wonen maar nog geen lid zijn, dan kunnen zij vrijdag 4 oktober lid worden aan de deur.

Hopelijk tot vrijdag 4 oktober in de Bakkerij!

Deel dit op: